Struktura własnościowa
i akcjonariat

Scroll To Down

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Stan na 31 grudnia 2017 roku

Wykres notowania - 2017 Grudzień 31
 • Investment III B.V.
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • Aviva OFE BZ WB
 • OFE PZU "Złota Jesień"
 • Nationale-Nederlanden OFE
 • Aegon OFE
 • Pozostali

13 listopada 2017 r. Grupa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła aktywa EDF w Polsce i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACJI S.A. została właścicielem 50% plus 1 akcja oraz posiadała 50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.

30 stycznia 2018 r. dokonano rejestracji zmiany nazwy spółki zależnej od PGE Energia Ciepła S.A. z dotychczasowej EDF Investment III B.V. na Investment III B.V.

W wyniku ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r. wezwania na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. PGE Energia Ciepła S.A. wraz ze spółka zależną Investment III B.V. zwiększyły udział w kapitale Spółki i posiadają 58,07% akcji KOGENERACJI S.A.

Stan na 21 czerwca 2018 roku

Wykres notowania - 2017 Grudzień 31
 • Investment III B.V.
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • Aviva OFE BZ WB
 • OFE PZU "Złota Jesień"
 • Aegon OFE
 • Pozostali

NOTOWANIA NA GIEŁDZIE

Akcje KOGENERACJI S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW od 26 maja 2000 roku.

Cena akcji KOGENERACJI S.A. na zamknięciu w czasie pierwszej sesji w 2017 roku:
91,95 zł za akcję.

Najwyższa cena w analizowanym okresie:
104,95 zł (osiągnięta 18 maja 2017 roku)

Najniższa cena w analizowanym okresie:
74,10 zł (odnotowana 25 października 2017 roku)

Rok 2017 zakończony ceną 85,00 zł za akcję, przy obrotach 7 822 szt.

INDEKS SWIG80

KOGENERACJA S.A. spółką indeksu sWIG80

 • Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
 • Notowania akcji sWIG80

RESPECT INDEX

Od 14 grudnia 2017 r. obowiązuje nowy skład uczestników XI edycji Respect Index. KOGENERACJA S.A. po raz ósmy znalazła się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm na warszawskiej giełdzie. Spółka weszła do prestiżowego indeksu w lutym 2012 r. i przechodzi pomyślnie kolejne weryfikacje utrzymując wysoki poziom jakości raportowania, relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego, także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

 • Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
 • Notowania Respect Index

INDEKS WIG-ENERGIA

4 stycznia 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła obliczanie i publikację dziesiątego subindeksu sektorowego WIG-energia. W skład indeksu weszły wszystkie spółki branży energetyka w ramach indeksu WIG, tj. Polska Grupa Energetyczna (waga 66 proc.), CEZ (waga 22 proc.), Polish Energy Partners (waga 6 proc.) oraz KOGENERACJA (waga również 6 proc.). Obecnie indeks tworzą: Będzin, CEZ, Enea, Energa, Interaolt, KOGENERACJA, PEP, PGE, Tauron Polska Energia, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

 • Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
 • Notowania WIG-Energia