Podstawowe produkty

Scroll To Down

Podstawowymi produktami Spółki są ciepło i energia elektryczna oraz świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty: zielone, czerwone, żółte i białe.

J.m. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Zmiana (ilość) Zmiana (%)
Ciepło TJ 9 617 9 478 139 1
Energia elektryczna MWh 1 048 442 1 066 648 (18 206) (2)
Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 13 391 13 318 73 1

Sprzedaż ciepła wzrosła w 2017 r. o 1% (139 TJ). Wzrost sprzedaży ciepła w 2017 r. spowodowany był wzrostem mocy zamówionej przez nowych odbiorców.

Sprzedaż energii elektrycznej spadła w 2017 r. o 2% (18 206 MWh). Spadek sprzedaży energii elektrycznej to efekt niższej sprzedaży „na wezwanie” (generacja wymuszona) w 2017 r. oraz niższej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w pseudo kondensacji spowodowanej niskimi cenami na rynku energii elektrycznej.

Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 13 391 TJ (w tym 9 617 TJ przypada na ciepło) i osiągnęła poziom wyższy o 1% w porównaniu do roku ubiegłego.

Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w latach 2017 i 2016

31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. Zmiana (wartość)
Wartość (tys. zł) Struktura (%) Wartość (tys. zł) Struktura (%)
Ciepło 378 533 65 373 805 62 4 728
Energia elektryczna 179 103 31 188 545 32 (9 422)
Usługi systemowe-energia elektryczna 516 - 3 019 1 (2 503)
Certyfikaty 18 564 3 26 306 4 (7 742)
Pozostałe 5 837 1 6 532 1 (475)
Przychody ze sprzedaży produktów 582 553 100 598 207 100 (15 434)