PGE
energia ciepła

Scroll To Down

PGE ENERGIA CIEPŁA

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło w największych polskich miastach - Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, a także w Toruniu,  Zielonej Górze i Siechnicach – w których posiada także sieci ciepłownicze.

PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie zlokalizowane jest Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Badań i Rozwoju.

PGE Energia Ciepła jest liderem linii biznesowej Ciepłownictwo, powstałej w ramach Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE.

Rolą PGE Energia Ciepła w tym projekcie jest stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce. Celem tych działań jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w polskich miastach oraz poziomu dobrobytu społecznego.

Działalność PGE Energia Ciepła oraz jej spółek zależnych łączy cele biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ambicją spółek jest bycie dla wszystkich interesariuszy partnerem godnym zaufania, osiągającym doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i etyki pracy; pracodawcą zapewniającym przyjazne środowisko pracy, a także spółkami dbającymi o atrakcyjność regionów, w których działają, przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju.

Do dnia 13 listopada 2017 roku Jednostką Dominująca najwyższego szczebla była spółka EDF S.A. z siedzibą we Francji.