Opis branży
i rynki zbytu

Scroll To Down

KOGENERACJA S.A. jest głównym producentem ciepła we Wrocławiu oraz producentem energii elektrycznej.

RYNEK CIEPŁA

W KOGENERACJI S.A. ciepło sieciowe jest produkowane jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. KOGENERACJA S.A. posiada trzy zakłady produkcyjne: dwie elektrociepłownie we Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie) oraz elektrociepłownię w Siechnicach (EC Czechnica). Spółka pokrywa 53% całkowitego zapotrzebowania na ciepło we Wrocławiu i 56% zapotrzebowania na ciepło w Siechnicach.

Zakłady produkcyjne KOGENERACJI S.A.

EC WROCŁAW

EC WROCŁAW
Jednostka węglowa
812 MWt
263 MWe
Sieć lokalnego dystrybutora ciepła (Fortum)

EC CZECHNICA

EC CZECHNICA
Jednostka węglowa
247 MWt
100 MWe
Sieć ciepłownicza: 27 km

EC ZAWIDAWIE

EC ZAWIDAWIE
Jednostka gazowa
21 MWt
3 MWe
Sieć ciepłownicza: 2,7 km

Lokalny rynek ciepła rozwija się głównie dzięki nowym przyłączeniom związanym z budową nowych budynków oraz likwidacją kotłowni lokalnych lub indywidualnych pieców.

Odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego

ODBIORCY PODŁĄCZENI DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
  • Fortum Power and Heat Polska Sp. o. o. O/Wrocław (92,7%)
  • Sieć ciepłownicza w Siechnicach (7,0%)
  • Sieć ciepłownicza EC Zawidawie (0,3%)

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Począwszy od 2014 roku, polski rynek energii elektrycznej jest na szóstym miejscu pod względem wielkości generacji i na siódmym miejscu pod względem łącznej mocy zainstalowanej generacji w Unii Europejskiej. Roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce w roku 2017 wyniosło 169,9 TWh (w 2016 roku: 167 TWh). Według Polityki energetycznej do 2030 roku zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Polsce ma wzrosnąć o ponad 50% w tym okresie. Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest głównie oparta na węglu kamiennym i brunatnym.

Cztery polskie firmy energetyczne (PGE, Enea, Energa, Tauron) posiadają łączny udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 60%. Grupa PGE Energia Ciepła, której częścią jest KOGENERACJA S.A. ma 9% udziału w rynku, z czego 3% udziału to elektrociepłownie.

KOGENERACJA S.A. jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla Wrocławia. EC Wrocław posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 263 MWe. EC Czechnica posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 100 MWe. Stanowi to ok. 0,9% mocy zainstalowanych w Polsce, które na chwilę obecną wynoszą ponad 38 000 MWe.

Energia elektryczna powstająca w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest jednocześnie z ciepłem sieciowym w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jej część produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Biomasa spalana jest w dedykowanych instalacjach zastępując węgiel i obniżając w ten sposób emisję CO2.

Odbiorcy energii elektrycznej

ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • PGE Energia Ciepła S.A. (99,9%)
  • Klient „końcowy” (0,1%)

KOGENERACJA S.A. świadczy także usługę dyspozycyjności jednostek wytwórczych (usługi systemowe) na rzecz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.